Wijs! Remedial Teaching – In Utrecht, Leidsche Rijn En Omgeving

Vanuit deze visie bekeken is de omgeving van grote invloed op de ontwikkeling van het kind. Wijs! betrekt deze omgeving (school en ouders) dan ook zoveel mogelijk bij de begeleiding. Begeleiding Wijs! gaat in gesprek met ouders, school en het kind om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de ontwikkeling.

Motorisch Remedial Teaching – Video – leraar24

Verstuur Voor veel cognitieve vakken, met name voor lezen en rekenen, bestaat extra hulp in de vorm van remedial teaching. Als kinderen in de klassensituatie niet mee kunnen komen, bestaat de mogelijkheid tot remedieren. Op het gebied van de motoriek bieden echter nog niet alle scholen in Nederland extra zorg. Motorische Remedial Teaching laat kinderen (beter) meedoen aan lessen bewegingsonderwijs en andere bewegingssituaties, zodat een optimale ontwikkeling op gang wordt gebracht. Met als uiteindelijk doel: een eigen deelname in de bewegingscultuur en een actieve leefstijl. MRT kan meerdere positieve effecten hebben: – het kind doet beter mee in de lessen bewegingsonderwijs en op het schoolplein; – het kind heeft meer plezier in de lessen bewegingsonderwijs en op het schoolplein; – het kind heeft meer zelfvertrouwen in bewegingssituaties; – het kind beweegt beter, makkelijker eneffectiever. Onderwerpen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s